TLMOČENIE
TLMOČENIE

Všetky druhy odborného aj súdneho tlmočenia u nás vykonávajú skúsení profesionáli.

08 ŠPECIALIZUJEME SA NA NASLEDUJÚCE ODBORY:

  • technika (letectvo);
  • ekonomika a obchod (facility services);
  • financie a poisťovníctvo;
  • právo;
  • geografia;
  • regionálny rozvoj;
  • obchodné rokovania;
  • konferencie a semináre.

13 POKRÝVAME VŠETKY BEŽNÉ JAZYKY, NAJMÄ:

03-england  Anglický
04-germany  Nemecký
06-france  Francúzsky
05-espana  Španielsky
08-italia  Taliansky
07-russia  Ruský
09-hungaria  Maďarský