PREKLADY
PREKLADY

Preklady predstavujú základ našich služieb. Tvoríme zohraný tím profesionálov pokrývajúcich celé spektrum jazykov a špecializovaných odborov. Vašej zákazke sa bude venovať prekladateľ so skúsenosťami v danom odbore. Odbornú terminológiu taktiež konzultujeme so zadávateľom a odborníkmi v danej oblasti. Odovzdaniu zákazky ešte predchádza kontrola prekladu iným prekladateľom alebo rodeným hovorcom (ak je to požadované).


11 ODBORNÉ PREKLADY

 • technika;
 • ekonomika a obchod;
 • financie a poisťovníctvo;
 • právo a legislatíva SR a EÚ;
 • vojenstvo a bezpečnosť;
 • šport;
 • zdravotníctvo a medicína;
 • geografia.

03 TERMÍNY DODANIA

 • bežný termín do 3 dní (rozsah do 10 NS)
 • zrýchlený termín do 24 hodín (rozsah do 5 NS)
 • na počkanie (podľa rozsahu, cca 1 NS za hodinu)


JAZYKY:

03-england  Anglický
04-germany  Nemecký
06-france  Francúzsky
05-espana  Španielsky
08-italia  Taliansky
07-russia  Ruský
02-czech  Český
13-poland  Poľský
12-serbia  Srbský
09-hungaria  Maďarský
14-holland  Holandský