KOREKTÚRY
KOREKTÚRY

Spracujeme Vám korektúru Vášho textu alebo Vami dodaného prekladu a na vyžiadanie zabezpečíme kontrolu rodeným hovorcom.

06  JAZYKY:

03-england  Anglický
04-germany  Nemecký
06-france  Francúzsky
07-russia  Ruský
02-czech  Český
12-serbia  Srbský
09-hungaria  Maďarský
10-armenia  Arménsky