DOPYT NA CENU
DOPYT NA CENU

Potrebujete vytvoriť preklad do požadovaného jazyka? Ak ste sa rozhodli pre spoluprácu s nami, je to jednoduché. Zašlite nám e-mailom všetky relevantné informácie k prekladu a v prílohe e-mailu tiež text určený k preklad. Vy viete čo, my vieme ako…

Do správy uveďte:

  • preklad z jazyka
  • preklad do jazyka
  • požadované súdne overenie
  • požadovaná korektúra textu
  • požadovaný termín vyhotovenia prekladu

ďalej nezabudnite uviesť pre vytvorenie objednávky uviesť:

  • meno a priezvisko objednávateľa (názov firmy)
  • IČO a DIČ (ak sa jedná o preklad pre firmu)
  • presnú adresu vrátane PSČ
  • telefonický kontakt
  • platnú e-mailovú adresu

a samozrejme nakoniec pripojte k e-mailu aj dokument na preklad (len elektronická formát DOC, DOCX, PDF – nie skenované dokumenty).

Ako pomôcku použite Objednávkový formulár prekladu, ktorý si stiahnete v päte stránky.